Persondatapolitik

Persondatapolitik

Formålet med Rene Poters persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Rene Poter har en målsætning om at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles samt hvordan de videregives eller opbevares.

Personoplysninger
Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Hvordan indsamler Rene Poter personoplysninger?

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Rene Poter har brug for visse personoplysninger ved booking, så vi kan levere målrettet information, ekspedere bestillinger og øvrige tjenester til dig.

Rene Poter indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Giver oplysninger i forbindelse med at du booker tid, eller når du benytter visse ydelser, f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrevet
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback
 • Giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller på anden måde
 • Via browser cookies og web beacons

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Rene Poter?

Rene Poter indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato
 • Kreditkortoplysninger – ved køb af vask eller produkter i butikken
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Hvem videregiver Rene Poter personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.renepoter.dk videregives kun til udvalgte og betroede tredjemænd (databehandlere), der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt

Rene Poter videregiver derudover kun personoplysninger til andre hvis det kræves af lovgivningen, hvis der foreligger en retskendelse eller fx ved forsikringssager eller misbrugsregistre i henhold til gældende lov.

For at kunne videreudvikle og forbedre Rene Poters hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest på www.renepoter.dk.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Rene Poter ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.renepoter.dk.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere inden for EU. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Rene Poters vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine medlemsoplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Som kunde hos Rene Poter har du altid ret til at gøre indsigelse og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Rene Poter via e-mail: info@renepoter.dk.

Online køb med kreditkort

Rene Poter anvender iZettle, i forbindelse med dine køb og betaling med kreditkort. iZettle er godkendt af EMV (Europay, MasterCard og Visa) og opfylder kravene i “Payment Card Industry Data Security Standard” (PCI DSS), der findes til håndtering af kortdata.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Rene Poter indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i nærværende persondatapolitik.

Rene Poters formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb eller booking af Rene Poters serviceydelser
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Rene Poters serviceydelser
 • Tilpasning af Rene Poters kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til Rene Poter
 • Opfyldelse af lovkrav

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for det juridiske grundlag, hvorpå Rene Poter baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Rene Poter kan behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med din booking og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Rene Poter behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Rene Poter kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Rene Poter kan forfølge kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Rene Poters serviceydelser.

Personoplysninger, som er afgivet til behandlinger i forbindelse med leveringen og vedligeholdelsen af de tjenester og produkter, som du har købt, og øvrig administration af kundeforholdet, opbevares af Rene Poter i maksimalt 5 år efter aftalens ophør og fra udgangen af det pågældende regnskabsår i medfør af Bogføringslovens § 10, stk. 1.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Rene Poter behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Rene Poter har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Rene Poter har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Rene Poter alle oplysninger, som Rene Poter ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Rene Poter efter lovgivning er pålagt at skulle behandle og/eller opbevare personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Rene Poter enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt kopi af både billed- og adresselegitimation.

Du kan også kontakte Rene Poter, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Rene Poter ApS
CVR-nr. 3865 9553

Søborg Hovedgade 40
2860 Søborg
Mail: info@renepoter.dk

Web: www.renepoter.dk

Rene Poter vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Rene Poter, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Rene Poter beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Rene Poter har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.

Udover Rene Poters interne systemer benytter Rene Poter sig af eksterne leverandører til bookingsystem og betalingsløsning.

Rene Poter sletter dine personoplysninger, når Rene Poter efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Cookies

Rene Poter anvender cookies til Rene Poters digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Rene Poters behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Rene Poter ApS
CVR-nr. 3865 9553

Søborg Hovedgade 40
2860 Søborg
Mail: info@renepoter.dk

Web: www.renepoter.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Rene Poters hjemmeside.